TV-Ceftri 1g H/10 lọ

SKU: 101001020039
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

TV-Ceftri 1g H/10 lọ