Cefpodoxim 200 V/10, H/30

SKU: 101001030049
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

Cefpodoxim 200 V/10, H/30