Metformin V/10, H/100

SKU: 101002030294
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM TIM MẠCH - TIỂU ĐƯỜNG

Metformin V/10, H/100