Captopril 25mg V/10,H/100

SKU: 101002070224
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM TIM MẠCH - TIỂU ĐƯỜNG

Captopril 25mg V/10,H/100