Glimepiride 2mg V/10, H/30

SKU: 101002070229
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM TIM MẠCH - TIỂU ĐƯỜNG

Glimepiride 2mg V/10, H/30